Suoraan sisältöön

Tekstiversio | Haku
Tietoa, ajankohtaisia asioita ja neuvontaa kaikille Jyväskylän nuorille
nuorten.jyvaskyla.fi » Nuorten Jyväskylä -hanke » Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyö

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ehkäisevää nuorisotyötä, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia.

Nuorille suunnattuja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tuottavat pääasiassa kunnat ja järjestöt ja ne perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhmään kuuluvat nuorten vanhemmat, nuorten parissa toimivat sekä nuorisoalaa opettavat ja opiskelevat.

(lähde: http://www.koordinaatti.fi/fi/mita-on-nuorten-tieto-ja-neuvontatyo)

..........

Periaatteet ja suositukset

Nuorten tieto- ja neuvontatyötä Suomessa linjaavat nuorisolaki, erinäiset asiakirjat ja toimenpideohjelmat, Euroopan neuvoston suositukset sekä työmuodon eurooppalaiset periaatteet.

Kattavaan listaukseen työmuodon taustalla olevista periaatteista ja linjauksista sekä muuhun aiheeseen liittyvään materiaaliin voi tutustua valtakunnallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskeskuksen, Koordinaatin nettisivuilla.

Rita Suhonen
050 320 5933 (myös WhatsApp)
rita.suhonen(a)jkl.fi

Esa Linna
040 556 8726 (myös WhatsApp)
esa.linna(a)jkl.fi

Instagram
Facebook

Snapchat
Discord

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 • Sivun alkuun